สุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งนครรัฐดูไบ

จากแนวความคิดของชีคมุฮัมมัด บิน รอชิด อาล มักตูม รองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระทรวงกลาโหม และผู้ปกครองรัฐดูไบ ว่าในอนาคต น้ำมันดิบ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้อย่างมหาศาลจะต้องหมดไป ซึ่งนักธรณีวิทยาทำนายว่าอยู่ในช่วงในปี 2016 จึงมีจำเป็นจะต้องหาสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนการหารายได้ในอนาคตที่ยั่งยืนต่อยอดไปให้ได้ และด้วยความที่มีทัศนวิสัยมองการณ์ไกลของ ชีคมุฮัมมัด บิน รอชิด อาล มักตูม จึงก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวต่างๆขึ้นมามากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ถูกกล่าวถึงว่าน่าทึ่งที่หนึ่งของโลก นั่นก็คือสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งนครรัฐดูไบ วันนี้ vauro จะพาไปอ่านกันครับ ได้แรงบันดาลใจจาก เรือใบ ที่มีความสูงกว่าหอไอเฟล ด้วยความต้องการเปลี่ยนประเทศแห่งน้ำมันให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระดับ สามารถรองรับเหล่าบรรดาเศรษฐีให้มาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดได้ ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ผู้ปกครองรัฐดูไบจึงมีความคิดในการสร้างโรงแรมหรูหราที่มีที่ตั้งอยู่บนอ่าวเปอร์เซียด้วยต้องการแนวความคิดจากคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ทีมสถาปนิก จนไปถึงทีมวิศวกรรมไฟแรงมาเป็นผู้ดําเนินการออกแบบและควบคุมโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วง tom wrigth จากสํานักงานสถาปนิกประเทศอังกฤษ สถาปนิกผู้ออกแบบ Burj Al Arab กล่าวว่าแนวความคิดในการออกแบบนั้นมาจากความต้องการตวัดปากกาวาดรูปเพียงไม่กี่ครั้ง แต่สามารถทําได้ทันทีและมีเอกลักษณ์โดดเด่นได้ด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งวันหนึ่งเขาได้เห็นเรือใบที่เป็นสัญลักษณ์ของนครรัฐดูไบ ซึ่งทําให้เขาสามารถตกผลึกได้ว่า นี่เป็นรูปทรงที่สามารถตอบโจทย์แนวความคิดของเขาทั้งหมดได้อย่างแท้จริง ซึ่งตัวตึกจะมีเสาสองเสาแยกออกมาเป็นรูปตัววี ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัววีส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่และแบ่งออกเป็นชั้นๆ Burj Al Arab เป็นโรงแรมที่หรูหราในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความสูงสามร้อยยี่สิบเอ็ดเมตรหรือหนึ่งพันห้าสิบฟุตและเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดอันดับที่สี่ของโลกและมีความสูงเป็นอันดับที่ห้าสิบเจ็ดของโลก … Continue reading สุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งนครรัฐดูไบ